Ponuda slastica - Rođendanske i svečane torte

Svaka torta je jedan kao jedan unikat, te oblik torte i njen finalni izgled ovisi o klijentima, njihovoj mašti i željama. Isto tako naglašavamo da je moguće skoro sve napraviti od torti sa tim da se treba obratiti pažnja da se pravovremeno narući.

NOVO U PONUDI: Pokrivke na torti po vašem izboru. Moguće je poslati sliku e-mailom, ma memory sticku, CD-u, te naručiti tortu i dobiti je sa poslanom slikom. Sve navedene stvari su naravno jestive i kontrolirane od strane državnih institucija zaduženih za prehranu.

Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte - Roðendanska djeèija torta Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte - Krizma Prièest Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte - Maturantska torta Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte - Novogodišnja torta Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte - Sveèana torta Ponuda slastica - Roðendanske i sveèane torte - Roðendanska torta